For at opplæring/kurset skal fungere optimalt er det viktig at kurstilbudet er fleksibelt.

Bergen droneservice kan levere opplæring som er skreddersydd både i forhold til form, gjennomføring og innhold.

Vi tilbyr også konsulentjenester.

TA KONTAKT