Offentlige myndigheter og virksomheter

Bergen droneservice  bistår myndigheter, etater og offentlige eiendomsforvaltere med alt fra trafikkovervåkning og inspeksjon av bruspenn, høy- og lavspente linjer, telefonlinjer til oversiktsbilder i forbindelse med destinasjons- og reiselivsmarkedsføring eller bildemateriell til bruk på nettsider eller i salgsprospekter.

Dokumentasjon
Dronefoto er kostnadseffektivt, raskt og enkelt ved behov for luftfoto ved f.eks.:

 • Dokumentasjon av pågående og ferdige byggprosjekt
 • Dokumentasjon av fremdriften i nybyggingsprosjekter
 • Trafikkovervåkning

Inspeksjon
Bergen droneservice kan bistå med inspeksjon og oversiktsbilder fra vinkler og høyder som man normalt ikke har tilgang til, eller som er vanskelige og farlig tilgjengelige. Eksempler på slike oppdrag kan være:

 • Inspeksjon av brohoder og innfestninger av for eksempel stag og kabler
 • Inspeksjon etter jord- og snøras
 • Inspeksjon ved skade hus

Salg og markedsføring
Bergen droneservice leverer luftfoto f.eks. i forbindelse med:

 • Events og tilstelninger
 • Offentlig åpninger av veger, skoler, idrettsanlegg etc.
 • Desitnasjons- og reiselivsmarkedsføring f.eks. av kanaler, hoteller, slalom- og hoppbakker
 • Høydefoto og områdefoto i forbindelse med utleie og salg av næringseiendom.
 • Foto og video til bruk på hjemmesider og salgsprospekter

 

TA KONTAKT