Næringsliv, industri og media

Luftfotografering med drone er en kostnadseffektiv, rask og trygg måte å skaffe bilder og video i forbindelse med inspeksjoner, dokumentasjon eller markedsføring. Dronefoto kan f.eks. benyttes til:

 • Foto over tid fra samme posisjon for å følge et prosjekts fremdrift.
 • Geodata tilknyttet bildemateriale for planlegging og konsekvensutredninger.
 • Panoramabilder for god oversikt av omgivelser og beliggenhet.
 • Etasjefoto for visualisering av eksakt utsikt.
 • Høydefoto av byggeprosjekter med markering i bilde

Risikooversikt og inspeksjon

Med våre fotodroner kan du få inspisert risikoområder eller vanskelig tilgjengelige områder  på en trygg, rask og rimelig måte uten fare for personell. Vi kan skaffe deg detaljerte og skarpe bilder av f.eks.:

 • Fasader
 • Snøras/snøfylte tak i bygater
 • Forhåndsinspisering av fjellsikringsarbeid
 • Master, antenner, tårn
 • Brolegemer
 • Falne konstruksjoner
 • Ustabile masser
 • Branntomter
 • Flomskader

Ta kontakt for tilbud.

Dokumentasjon

Med våre fotodroner kan vi bistå deg med foto- og videodokumentasjon fra lufta raskt og effektivt. Eksempler på dokumentasjonsoppdrag kan være:

 • Branntomtoversikt
 • Broplasseringer
 • Ferdigstilte byggeområder
 • Flomskader
 • Havneutbygginger
 • Industriområder
 • Jernbane
 • Master
 • Antenner
 • Industripiper
 • Oversikt og tilstand på avling
 • Parkanlegg/golfbaner
 • Ras og sikring
 • Skogtilvekst
 • Sportsarenaer
 • Tak, tekning og pipearbeid
 • Tunnellgjennomslag
 • Ulykker
 • Utbygningsområder/-arealer
 • Veiplanlegging

Ta kontakt for tilbud.

Markedsføring og reklame

Bergen droneservice påtar seg fotooppdrag i forbindelse med ekstern eller intern markedsføringfor industri og næringsliv. Eksempler på aktiviteter der luftfoto med drone vil kunne være aktuelt:

 • Reklamefotografering
 • Dokumentarfilmproduksjon
 • Jubileum
 • Utstillinger
 • Konserter
 • Show

Ta kontakt for tilbud.

Pressefoto

Bergen droneservice påtar seg oppdrag for presse og medier som har behov for reportasjefoto eller video fra lufta.

Vi inngår gjerne rammeavtaler med redaksjonelle medier. Ta kontakt for et uforpliktende møte.