Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som Bergen droneservice representanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av Bergen droneservice f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 5 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

 1. Leveringstid.
  Leveringstiden er spesifisert i oppdragsskjema .
 2. Betalingsbetingelser
  Betaling skal skje innen 10 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt.
  Faktura vil bli sendt elektronisk på epost.
 3. Reklamasjon
  Kunde skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til Bergen droneservice om feil eller mangler ved den leverte tjenesten uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager.
 4. Leveringshindringer / force majeure
  Hvis det inntrer forhold utenfor Bergen droneservice sin kontroll som hindrer eller vanskeliggjør oppfyllelse av avtalte forpliktelser ihht oppdragsbeskrivelse, vil vi ikke kunne levere produktet i tide. Bergen droneservice forplikter seg da og levere tjenesten så fort forholdene er av en slik art at oppdraget kan gjennomføres.
 5. Opphavsrett/bruksrett
  Bildene som Bergen droneservice leverer til kunden er Bergen droneservice sin eiendom. Kunden har derimot full rett til å bruke bildene i sin virksomhet i forbindelse med salg- og markedsføring. Kunden har ikke rett til å selge bildene videre til 3. part uten samtykke fra Bergen droneservice.

 

          TA KONTAKT FOR PRIS!