All luftfart er regulert av Luftfartstilsynet og luftfartsloven. 01. januar 2016 kom det nye forskrifter (FOR-2015-11-30-1404) for ubemannet luftfart/ubemannet luftfartøy (på folkemunne kalt droner). Alle som skal drive med luftfoto på kommersielt grunnlag (inntektsgivende eller ikke), må søke/registreres hos Luftfartstilsynet. Her stilles det en rekke krav.

Bergen Droneservice er fra 01.01.2016 registrert som en RPAS RO1 operatør, med 3. parts forsikring tegnet av WR Berkley Insurance Norway NUF.

Bergen Droneservice har i tillegg lisens for fotografering/filming fra luften av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).